Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava − Detaljplan som trätt i kraft


Voimaan tullut asemakaava

Kaupunkiympäristölautakunnan 12.6.2018 § 323 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Malmi, Ylä-Malmi, tontti 38181/6 (piirustus nro 12523): Markkinatie 19.
DNro HEL 2016-011056

Helsingissä 31.7.2018


Detaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 12.6.2018 § 323 har trätt i kraft:

Malm, Övre Malm, tomten 38181/6 (ritning nr 12523): Marknadsvägen 19.
Dnr HEL 2016-011056

Helsingfors 31.7.2018


JAA
09.12.2019 17:35