Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft koskee alueita Munkkiniemi ja Kuusisaari

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 17.1.2018 (12 §) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, Kuusisaari, tontti 30080/8 (piirustus nro 12451): Krogiuksentie 15.

 

Helsingissä 16.3.2018
Kaupunginkanslia


Detaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 17.1.2018 (12 §) har trätt i kraft:

Munksnäs, Granö, tomten 30080/8 i (ritning nr 12451): Krogiusvägen 15.

 

Helsingfors 16.3.2018
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:38