Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen: Pasila ja Herttoniemi - Godkännande av detaljplaner: Böle och Hertonäs


Kaupunginvaltuusto on 14.11.2018 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavan muutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Itä-Pasila, kortteli 17028 (piirustus nro 12391): Asemamiehenkatu 3, Kellosilta 8, Junailijankuja 9, dnro HEL 2015-012095.

Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, osa tontia 43057/9 ja tontit 43057/10 ja 11 (piirustus nro 12366, Puusepänkadun korttelit): Kirvesmiehenkatu 4–6, Puusepänkatu 9, dnro HEL 2014-004702.

Helsingissä 20.11.2018


Stadsfullmäktige har 14.11.2018 fattat beslut om detaljplaneändringar för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Böle, Östra Böle, kvarteret 17028 (ritning nr 12391): Stationskarlsgatan 3, Klockbron 8, Konduktörsgränden 9, dnro HEL 2015-012095.

Hertonäs, Hertonäs företagsområde, del av tomten 43057/9, tomterna 43057/10 ja 11 (ritning nr 12366, kvarteren vid Snickaregatan). Timmermansgatan 4–6, Snickaregatan 9, dnr HEL 2014-004702.

Helsingfors 20.11.2018


JAA
09.12.2019 17:30