Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki - Detaljplan som trätt i kraft: Gardesstaden


Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki

Kaupunkiympäristölautakunnan 23.10.2018 497 § hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaartinkaupunki, tontti 53/4 (piirustus nro 12514): Unioninkatu 14. Alue sijaitsee Unioninkadun ja Eteläisen Makasiinikadun kulmauksessa. Dnro HEL 2017-011396.

Helsingissä 11.12.2018


Detaljplan som trätt i kraft: Gardesstaden

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 23.10.2018 (497 §) har trätt i kraft:

Gardesstaden, tomten 53/4 (ritning nr 12514): Unionsgatan 14. Området är beläget i hörnet av Unionsgatan och Södra Magasinsgatan. Dnr HEL 2017-011396.

Helsingfors 11.12.2018


JAA
09.12.2019 17:29