Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 20.6.2018 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Kluuvi, tontti 32/6, tason −15.0 yläpuoli (piirustus nro 12376, Wuorion talo): Unioninkatu 30. DNro HEL 2015-009471

Länsisatama, Jätkäsaari, korttelit 20063–20066, katu-, puisto- ja vesialueet (piirustus nro 12447, Panamanranta): Alue sijaitsee Saukonlaiturin alueella, ja sitä rajaavat mm. Panamankatu ja Poseidoninpuisto. DNro HEL 2016-005915

Helsingissä 7.8.2018Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 20.6.2018 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Gloet, tomten 32/6, ovanför nivån −15.0 (ritning nr 12376, Wuorios hus): Unionsgatan 30. Dnr HEL 2015-009471

Västra hamnen, Busholmen, kvarteren 20063–20066, gatu-, park och vattenområden (ritning nr 12447, Panamastranden): Området är beläget nära Utterkajen och begränsas av bl.a. Panamagatan och Poseidonparken. Dnr HEL 2016-005915

Helsingfors 7.8.2018

JAA
09.12.2019 17:35