Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue - Byggförbudsområde Koskee aluetta Vartiosaari ym.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 8.5.2017 päättänyt pidentää 48. kaupunginosan (Vartiosaari) alueen (Vartiosaari, Poikasaari, Ramsinkivi, Kiekko ja Kanasaari) rakennuskieltoaikaa viidellä vuodella 25.6.2022 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12461, päivätty 11.4.2017).
 

Helsingissä 12.5.2017
Kaupunginkanslia         

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 8.5.2017 förlängt tiden för byggförbudet med fem år till 25.6.2022 för områden (Vårdö, Pojkholmen, Ramsöstenen, Trissan och Hönsholmen) i 48 stadsdelen (Vårdö) med stöd av 38 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12461, daterad 11.4.2017).
 

Helsingfors 12.5.2017
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:26