Suoraan sisältöön

Rakennusvalvontataksa - Byggnadstillsynstaxa Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto on 15.5.2017 (72 §) hyväksynyt uuden rakennusvalvontataksan.

Rakennusvalvontataksa

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto on 15.5.2017 (72 §) hyväksynyt uuden rakennusvalvontataksan. Taksa on nähtävänä ja saatavana kaupunkiympäristön toimialalla, Siltasaarenkatu 13, 00530 Helsinki, puh. 310 2611 (vaihde). Taksa tulee voimaan 1.6.2017.

Helsingissä 1.6.2017
Kaupunginkanslia

Byggnadstillsynstaxa

Stadsstyrelsens ledarskapssektion har 15.5.2017 (72 §) godkänt ny byggnadstillsynstaxa. Taxan finns tillgänglig och kan rekvireras hos stadsmiljösektorn, Broholmsgatan 13, 00530 Helsingfors, tfn 310 2611 (växel). Taxan träder i kraft 1.6.2017.

Helsingfors 1.6.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:25