Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä – Detaljplaneförslag framlagt 24.10.2017 Koksee alueita Haaga ja Lassila.


Asemakaavaehdotus nähtävillä

 

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 24.10.–22.11.2017:

 

Haaga, Lassila, tontit 29164/1, 29165/1 ja katualueet (piirustus nro 12484): Vaakatie 4 ja 6 sekä 10, Punnuspolku 6, Vaakakuja 1, 3. Aluetta rajaavat mm. Punnuspolku, Vaakatie ja Vaakakuja.

 

Asemakaavaehdotus 12484

 

Asemakaavaehdotuksen 12484 selostus

 

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2017 ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki

 

Helsingissä 24.10.2017

Kaupunginkanslia  Detaljplaneförslag framlagt

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 24.10–22.11.2017:

 

Haga, Lassas, tomterna 29164/1, 29165/1 och gatuområden (ritning nr 12484): Vågvägen 4 och 6 samt 10, Lodstigen 6, Våggränden 1, 3. Området gränsar till bl.a. Lodstigen, Vågvägen och Väggränden.

 

Detaljplaneförslag 12484  


Asemakaavaehdotuksen 12484 selostus  

 

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2017 . Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 24.10.2017

Stadskansliet  


JAA
09.12.2019 17:23