Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft Koskee aluetta Ullanlinna.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 13.9.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:
Ullanlinna, tontti 104/19 (piirustus nro 12394): Korkeavuorenkatu 21, Punanotkonkatu 4.

Helsingissä 10.11.2017

Kaupunginkanslia


Detaljplan som trätt i kraft

Detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 13.9.2017 har trätt i kraft:
Ulrikasborg, tomten 104/19 (ritning nr 12394): Högbergsgatan 21, Röddäldsgatan 4.

Helsingfors 10.11.2017

Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:22