Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft Koskee aluetta Haaga ja Ida Aalberginpuistoa.

Voimaan tullut asemakaava 

Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Haaga, Pohjois-Haaga, tontit 29134/3, 29138/15 sekä puisto- ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 29142 (piirustus nro 12423, Ida Aalbergin puiston länsiosa): Ida Aalbergin tie 8, Ohjaajantie 2. Alue sijaitsee Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin tien risteyksen tuntumassa, pääosin ostoskeskuksen eteläpuolella. 

Helsingissä 28.11.2017
KaupunginkansliaDetaljplan som trätt i kraft 

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.9.2017 har trätt i kraft: 

Haga, Norra Haga, tomterna 29134/3 och 29138/15 samt park- och gatuområden, det nya kvarteret 29142 bildas (ritning nr 12423 , västra delen av Ida Aalbergs park): Ida Aalbergs väg 8, Regissörsvägen 2. Området ligger nära korsningen Skådespelarvägen/Ida Aalbergs väg, huvudsakligen söder om köpcentret. 

Helsingfors 28.11.2017
Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:22