Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft Koskee aluetta Pakila.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 1.3.2017 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pakila, Länsi-Pakila, tontti 34143/3 (piirustus nro 12413): Elontie 56, Rohkatie 5.

Helsingissä 18.4.2017
Kaupunginkanslia

 

 

Detaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 1.3.2017 har trätt i kraft:

Baggböle, Västra Baggböle, tomten 34143/3 (ritning nr 12413): Elovägen 56, Linkamsvägen 5.

Helsingfors 18.4.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:26