Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft Katajanokka, Sörnäinen ym.

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 29.3.2017 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Katajanokka, maanalaiset tilat: kortteli 184, osat kortteleista 8025 ja 8151, korttelit 8186–8189 sekä katu- ja satama-alueet (piirustus nro 12333, Katajanokan pysäköintilaitos): Alue sijaitsee Katajanokan makasiinien alueella matkustajaliikennesataman läheisyydessä. Se koskee maanalaisia alueita, ja sitä rajaavat mm. Satamakatu, Kruunuvuorenkatu, Mastokatu ja Katajanokanlaituri.

Hermanni, Kyläsaari, osa tonteista 21677/2, 3 ja 4, tontit 21677/5 ja 7 sekä katu- ja rautatiealueet, muodostuu uusi kortteli 21678 (piirustus nro 12407, Kyläsaaren opiskelijatalot sekä urheiluhalli): Alueet sijaitsevat osoitteessa Kyläsaarenkuja 8 sekä Kyläsaarenkadun ja Hermannin rantatien risteyksessä.

Lauttasaari, tontti 31134/9 (piirustus nro 12398): Nahkahousuntie 5.


Seuraavat kaupunginvaltuuston 19.4.2017 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Sörnäinen, tontit 10575/3, 4, 5, 27 ja 28, 10576/7 ja 8 sekä katualue, muodostuvat uudet korttelit 10591 ja 10592 (piirustus nro 12390, Työpajanpiha). Aluetta rajaavat mm. Työpajankatu, Hermannin rantatie, Verkkosaarenkatu ja Vanha talvitie.

Taka-Töölö, tontti 484/6 (piirustus nro 12342): Mechelininkatu 34a, Merikannontie 5.

Kaarela, Malminkartano, tontti 33288/3 (piirustus nro 12414): Rukkilanrinne 6, Rukkilanpolku 5.

Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45146/3 (piirustus nro 12409): Yläkiventie 6, Yläkivenrinne 2.

Helsingissä 2.6.2017
Kaupunginkanslia

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 29.3.2017 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Skatudden, underjordiska utrymmen: kvarteret 184, delar av kvarteren 8025 och 8151, kvarteren 8186–8189 samt gatu- och hamnområden (ritning nr 12333, Skatuddens parkeringsanläggning): Området ligger under jord i området med Skatuddsmagasinen, nära hamnen för passagerartrafik. Det gränsar till bl.a. Hamngatan, Kronbergsgatan, Mastgatan och Skatuddskajen.

Hermanstad, Byholmen, delar av tomterna 21677/2, 3 och 4, tomterna 21677/5 och 7 samt gatu- och järnvägsområden (ritning nr 12407, Byholmens studenthus och idrottshall, det nya kvarteret 21678 bildas): Områdena ligger vid Byholmsgränden 8 och korsningen Byholmsgatan/Hermanstads strandväg.

Drumsö, tomten 31134/9 (ritning nr 12398): Skinnbyxvägen 5.


Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 19.4.2017 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Sörnäs, tomterna 10575/3, 4, 5, 27 och 28, 10576/7 och 8 samt gatuområde, de nya kvarteren 10591 och 10592 bildas (ritning nr 12390, Verkstadsgården): Området gränsar bl.a. till Verkstadsgatan, Hermanstads strandväg, Nätholmsgatan och Gamla vintervägen.

Bortre Tölö, tomten 484/6 (ritning nr 12342): Mechelingatan 34a, Merikantovägen 5.

Kårböle, Malmgård, tomten 33288/3 (ritning nr 12414): Rukkilabrinken 6, Rukkilastigen 5.

Botby, Kvarnbäcken, tomten 45146/3 (ritning nr 12409, Ovanstensvägen 6, Ovanstensbrinken 2).

Helsingfors 2.6.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:25