Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue - Byggförbudsområde Töölö, Kamppi, Eira ym.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 3.10.2016 päättänyt pidentää kantakaupungin Kruununhaan, Kluuvin, Kaartinkaupungin, Kampin, Punavuoren, Eiran, Ullanlinnan, Katajanokan, Etu-Töölön ja Taka-Töölön kaupunginosien eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 11.10.2018 saakka (piirustus nro 12416, päivätty 30.8.2016).
 

Helsingissä 7.10.2016
Kaupunginkanslia

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 3.10.2016 beslutat förlänga tiden för byggförbudet med två år till 11.10.2018 för vissa områden i stadsdelarna Kronohagen, Gloet, Gardesstaden, Kampen, Rödbergen, Eira, Ulrikasborg, Skatudden, Främre Tölö och Bortre Tölö med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12416, daterad 30.8.2016).


Helsingfors 7.10.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:16