Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft Kamppi ja Hotelli Marski.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 16.11.2016 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Kamppi, tontti 63/1, tason +7.0 yläpuolella oleva alue (piirustus nro 12355, Hotelli Marski): Mannerheimintie 10, Lönnrotinkatu 1.

Helsingissä 30.12.2016
Kaupunginkanslia

 

 

Detaljplan som trätt i kraft

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.11.2016 har trätt i kraft: Kampen, tomten 63/1, område ovanför nivån +7.0 (ritning nr 12355, Hotell Marski): Mannerheimvägen 10, Lönnrotsgatan 1.

Helsingfors 30.12.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:14