Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue - Byggförbudsområde Koskee aluetta Pasila.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 29.2.2016 päättänyt määrätä Pasilan, Pohjois-Pasilan (17. kaupunginosa) korttelit 17097, 17098, 17099, 17100, 17101 ja 17102 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 § perusteella (piirustus nro 12388, päivätty 16.2.2016).

Helsingissä 4.3.2016
Kaupunginkanslia

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 29.2.2016 beslutat utfärda byggförbud för två år för kvarteren 17097, 17098, 17099, 17100, 17101 och 17102 i Böle/Norra Böle (17 stadsdelen) med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12388, daterad 16.2.2016).

Helsingfors 4.3.2016
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:19