Suoraan sisältöön

Östersundomin yhteinen yleiskaava, Kaavaehdotus on nähtävillä - Den gemensamma generalplanen för Östersundom, Planeförslag framlagt

ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA
Kaavaehdotus on nähtävillä

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus on valmistunut. Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmista seuraavina ajankohtina:

• Info- ja näyttelytila Laituri ma 2.2. klo 18–20
• Sakarinmäen koulu ke 4.2. (Länsimäki, Salmenkallio, Talosaari, Karhusaari), ti 10.2. (Östersundom, Landbo) ja to 12.2. (Puroniitty, Majvik, Granö) klo 17–20. Lisäksi kaavapäivystykset ke 25.2. ja to 26.2. klo 17–19.
• Söderkullan kirjasto ti 3.2. klo 10–17, (Majvik, Granö) ja ke 4.2. klo 12.30–20, (Majvik, Granö)

Östersundomin yleiskaavaehdotus on nähtävillä 26.1.–4.3.2015 Helsingissä kaupungintalon Virka infossa (Pohjoisesplanadi 11–13), kaupunkisuunnitteluvirastossa (Kansakoulukatu 3, 1. krs), info- ja näyttelykeskus Laiturilla (vanha linja-autoasema, Narinkka 2), Itäkeskuksen kirjastossa (Turunlinnantie 1), Winbergin sataman kahvilassa (Karhusaarentie 34 sekä Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924). Sipoossa kaava on nähtävillä Kuntalan asiakaspalvelupisteessä (Iso Kylätie 18, 1 krs) ja Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2) sekä Vantaalla Kaavoituksen ja maankäytön asiakaspalvelupisteessä (Kielotie 28, katutaso).

Muistutukset pyydetään toimittamaan kirjallisina Östersundom-toimikunnalle viimeistään 4.3.2015 sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo (Pohjoisesplanadi 11–13), Östersundom-toimikunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Östersundomin yhteinen yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 46 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena kuntien yhteisenä yleiskaavana (Helsinki nro 12320, Sipoo G19, Vantaa YK0035).  Suunnittelualueeseen kuuluu Helsingissä Ultunan, Karhusaaren, Talosaaren, Salmenkallion ja Östersundomin kaupunginosat. Lisäksi alueeseen kuuluu Sipoossa Granön saari ja Majvikin alue (osia Östersundomin ja Immersbyn kylistä) sekä Vantaalla Länsisalmen kaupunginosa sekä osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista.

Lisätietoja: www.yhteinenostersundom.fi

Helsinki 26.1.2015
ÖSTERSUNDOM-TOIMIKUNTA

DEN GEMENSAMMA GENERALPLANEN FÖR ÖSTERSUNDOM
Planeförslag framlagt

Den gemensamma generalplanen för Östersundoms kommuner är klar. Välkommen att diskutera planerna på följande tider:

• Info- och utställningslokalen Plattformen måndag 2.2 klo 18–20
• Zachrisbackens skola onsdag 4.2 (Västerkulla, Sundberg, Husö, Björnsö), tisdag 10.2 (Östersundom, Landbo) och torsdag 12.2 (Bäckängen, Majvik, Granö) kl. 17–20. Och planjour onsdag 25.2 och torsdag 26.2 kl. 17–19
• Söderkulla bibliotek tisdag 3.2 kl. 10–17 och onsdag 4.2 kl. 12.30–20, (Majvik, Granö)

Generalplaneförslaget är framlagt 26.1.–4.3.2015 i Helsingfors stadshus, Virka info (Norra Esplanaden 11–13), i stadsplaneringskontoret (Folkskolegatan 3, 1 vån.), info- och utställningscentret Plattformen (gamla busstationen, Narinken 2), i biblioteket i Östra centrum (Åbohusvägen 1), i kaféet i Winbergs hamn (Björnsövägen 34) samt i Zachrisbackens skola (Knutersvägen 924). I Sibbo förslaget är framlagt invid kundbetjäningsdisken på Sockengårdens första våning (Stora Byvägen 18) och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) samt I Vanda i kundtjänstpunkten för Planläggning och markanvändning på gatunivå (Konvaljvägen 28).

Anmärkningarna ska inlämnas skriftligt till Östersundomkommittén senast 4.3.2015 via e-post till helsinki.kirjaamo@hel.fi eller per post till Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13), Östersundomkommittén, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Den gemensamma generalplanen för Östersundom har utarbetats i enlighet med 46 § i markanvändnings- och bygglagen som en generalplan med rättsverkningar (Helsingfors nr 12320, Sibbo G19, Vanda YK0035 Planeringsområdet omfattar stadsdelarna Ultuna, Björnsö, Husö, Sundberg och Östersundom i Helsingfors. Planeringsområdet omfattar även holmen Granö och Majviksområdet i Sibbo (delar av byarna Östersundom och Immersby) samt delar av stadsdelarna Västerkulla, Fagersta och Gjutan i Vanda.

Mer information: www.yhteinenostersundom.fi

Helsingfors 26.1.2015
ÖSTERSUNDOMKOMMITTÉN  

JAA
09.12.2019 17:13