Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft Oulunkylä, Munkkiniemi ym.

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 11.11.2015 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Oulunkylä, Metsälä, tontti 28264/3 (piirustus nro 12345): Krämertintie 2. Alue sijaitsee Krämertintien ja Niittyläntien risteyksen tuntumassa.
Munkkiniemi, Munkkivuori, tontti 30103/2 (piirustus nro 12334): Ulvilantie 10, Uudenkaupungintie 1.

Helsingissä 29.12.2015
Kaupunginkanslia

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 11.11.2015 godkänt för följande områden har trätt i kraft:

Åggelby, Krämertsskog, tomten 28264/3 (ritning nr 12345): Krämertsvägen 2, området ligger i hörnet av Krämertsvägen och Ängsskogsstigen.
Munksnäs, Munkshöjden, tomten 30103/2 (ritning nr 12334): Ulfsbyvägen 10, Nystadsvägen 1.

Helsingfors 29.12.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:08