Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava - Detaljplan som trätt i kraft Koskee aluetta Ullanlinna.

Voimaan tullut asemakaava


Kaupunginvaltuuston 22.4.2015 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 
Ullanlinna, tontti 104/14 (piirustus nro 12264): Punanotkonkatu 2, Kasarmikatu 22.

Helsingissä 12.6.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplan som trätt i kraft


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 22.4.2015 har trätt i kraft:
Ulrikasborg, tomten 104/14 (ritning nr 12264): Röddäldsgatan 2, Kaserngatan 22.

Helsingfors 12.6.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:11