Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan KIoskee aluetta Kuusisaari. Munknäs, Granö.

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 25.3.2015 fattat beslut om en detaljplan för vattenområde och tomten 30074/8 i Munksnäs, Granö (ritning nr 12260, Granö, Saudiarabiens ambassadörs tjänstebostad, Älgviksgränden 4) och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Ändring av parknamn

Stadsplaneringsnämnden har 10.3.2015 beslutat ge parken mellan Ehrenströmsvägen och tomterna vid Kvarnvägen 2–6 i stadsdelen Brunnsparken (9 stadsdelen) namnet Armi Ratias park (Armi Ratian puisto) med stöd av 55 § i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 10.4.2015
Stadskansliet

Godkännande av detaljplan

Stadsfullmäktige har 25.3.2015 fattat beslut om en detaljplan för vattenområde och tomten 30074/8 i Munksnäs, Granö (ritning nr 12260, Granö, Saudiarabiens ambassadörs tjänstebostad, Älgviksgränden 4) och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Ändring av parknamn

Stadsplaneringsnämnden har 10.3.2015 beslutat ge parken mellan Ehrenströmsvägen och tomterna vid Kvarnvägen 2–6 i stadsdelen Brunnsparken (9 stadsdelen) namnet Armi Ratias park (Armi Ratian puisto) med stöd av 55 § i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 10.4.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:12