Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat Sörnäinen, Käpylä ym.

Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 8.4.2015 hyväksymät asemakaavan
muutokset ovat tulleet voimaan:
Sörnäinen, Kalasatama, katu- ja satama-alue (piirustus nro 12291,
Koksikadun kolmio): Alue sijaitsee Kalasataman metroaseman läheisyydessä,
sen eteläpuolella.
Käpylä, tontti 827/2 (piirustus nro 12263): Käpylänkuja 5, Kullervonkatu
18.
Herttoniemi, Herttoniemenranta, tontti 43011/31 (piirustus nro 12296):
Hitsaajankatu 9, Niittaajankatu 10.
Vartiokylä, Vartioharju, kortteli 45490 (piirustus nro 12294): Varjakanvalkama
54–70 (kadun länsipuolella).


Helsingissä 22.5.2015

Kaupunginkanslia

 

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaneändringar som stadsfullmäktige 8.4.2015 godkänt för följande
områden har trätt i kraft:
Sörnäs, Fiskehamnen, gatu- och hamnområde (ritning nr 12291,
Koksgatans triangel): Området ligger i närheten av Fiskehamnens
metrostation, söder om denna.
Kottby, tomten 827/2 (ritning nr 12263): Kottbygränd 5, Kullervogatan
18.
Hertonäs, Hertonäs strand, tomten 43011/31 (ritning nr 12296): Svetsargatan
9, Nitargatan 10.
Botby, Botbyåsen, kvarteret 45490 (ritning nr 12294): Väringshamnen
54–70 (väster om gatan).


Helsingfors 22.5.2015

Stadskansliet

 

JAA
09.12.2019 17:12