Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava − Detaljplan som trätt i kraft Koskee alueta Kulosaari.


Voimaan tullut asemakaava


Kaupunginvaltuuston 23.9.2015 hyväksymä asemakaavan muutos
on tullut voimaan:
Kulosaari, tontit 42047/8 ja 31, osa tontista 42047/7 ja puistoalueet
(piirustus nro 12285, Kulosaaren korttelitalon tontti ympäristöineen).
Alue sijaitsee Kyösti Kallion tien varrella, kirkon ja ostoskeskuksen
läheisyydessä.


Helsingissä 6.11.2015

Kaupunginkanslia

 


Detaljplan som trätt i kraft


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2015 har
trätt i kraft:
Brändö, tomterna 42047/8 och 31, en del av tomten 42047/7 och parkområden
(ritning nr 12285, tomten för Brändö kvartersgård med omgivning):
Området ligger vid Kyösti Kallios väg, nära kyrkan och
köpcentret.


Helsingfors 6.11.2015

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:09