Suoraan sisältöön

Rakennuskieltoalue - Byggförbudsområde Koskee aluetta Vallila.

Rakennuskieltoalue

Kaupunginhallitus on 24.8.2015 päättänyt pidentää Vallilan (22. kaupunginosa) kortteleiden 689, 691–693, 695, 696, 699, 700, 703 ja 707 sekä tonttien 694/21, 24, 25 ja 697/1 rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella 1.9.2017 saakka (piirustus nro 12354, päivätty 18.8.2015).

Helsingissä 28.8.2015
Kaupunginkanslia

Byggförbudsområde

Stadsstyrelsen har 24.8.2015 beslutat förlänga tiden för byggförbudet för två år till 1.9.2017 för kvarteren 689, 691–693, 695, 696, 699, 700, 703 och 707 samt tomterna 694/21, 24, 25 och 697/1 i Vallgård (22 stadsdelen) med stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12354, daterad 18.8.2015).

Helsingfors 28.8.2015
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:11