Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft Koskee alueitaa Vallila ja Pitäjänmäki.


Voimaan tulleet asemakaavat

Seuraavat kaupunginvaltuuston 12.2.2014 hyväksymät asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Vallila, osa korttelia 390 sekä rautatie- ja katualueet (piirustus nro 12211, Pasilan konepajan osa-alue 5): Aleksis Kiven katu 17, aluetta rajaavat mm. Traverssikuja, Teollisuuskatu ja Aleksis Kiven katu.
Vallila, osa korttelia 390 sekä rautatie- ja katualueet (piirustus nro 12212, Pasilan konepajan osa-alue 6): Aleksis Kiven katu 17, aluetta rajaavat mm. Teollisuuskatu, Aleksis Kiven katu ja Sturenkatu.
Pitäjänmäki, tontti 46002/19 ja katualue (piirustus nro 12224): Kutomotie 14

Helsingissä 28.3.2014

Kaupunginkanslia


Detaljplaner som trätt i kraft

Följande av stadsfullmäktige 12.2.2014 godkända detaljplaneändringar har trätt i kraft:

Vallgård, en del av kvarteret 390 och järnvägs- och gatuområden (ritning nr 12211, Fredriksbergs maskinverkstad, delområde 5): Aleksis Kivis gata 17, området avgränsas av bl.a. Traversgränden, Industrigatan och Aleksis Kivis gata.
Vallgård, en del av kvarteret 390 och järnvägs- och gatuområden (ritning nr 12212, Fredriksbergs maskinverkstad, delområde 6): Aleksis Kivis gata 17, området avgränsas av bl.a. Industrigatan, Aleksis Kivis gata och Sturegatan.
Sockenbacka, tomten 46002/19 och gatuområde (ritning nr 12224): Väverivägen 14

Helsingfors 28.3.2014

Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:06