Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft Kaartinkaupunki, Länsisatama ym.

Voimaan tulleet asemakaavat


Seuraavat kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Kaartinkaupunki, tontti 50/5 (piirustus nro 12081): Ludviginkatu 3–5
Länsisatama, Jätkäsaari, tontit 20007/15 ja 16 sekä katuaukio (piirustus nro 12246): Jätkäsaarenlaituri 1. Alue rajautuu mm. Jätkäsaarenlaituriin, Välimerenkatuun ja Laivapojankatuun sekä pohjoisessa pysäköintialueeseen.
Laajasalo, Jollas, tontti 49229/12 ja vesialue (piirustus nro 12195): Puuskaniementie 46.

Helsingissä 18.7.2014 
Kaupunginkanslia

Detaljplaner som trätt i kraft


Följande av stadsfullmäktige 4.6.2014 godkända detaljplaneändringar har trätt i kraft:

Gardesstaden, tomten 50/5 (ritning nr 12081): Ludvigsgatan 3–5
Västra Hamnen, Busholmen, tomterna 20007/15 och 16 samt öppen plats (ritning nr 12246): Busholmskajen 1. Området gränsar till bl.a. Busholmskajen, Medelhavsgatan och Skeppsgossegatan samt ett parkeringsområde i norr.
Degerö, Jollas, tomten 49229/12 och vattenområde (ritning nr 12195): Knysnäsvägen 46.

Helsingfors 18.7.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:04