Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä ja metroaseman nimen muuttaminen - Detaljplaneförslag framlagda och ändring av namnet på en metrostation Koskee alueita Ullanlinna, Kaarela, Hakuninmaa.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä


Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 9.5. - 9.6.2014:

Ullanlinna, tontti 104/14 (piirustus nro 12264): Punanotkonkatu 2, Kasarmikatu
Kaarela, Hakuninmaa, tontti 33101/7 ja puistoalue (piirustus nro 12269): Runonlaulajantie 48.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virkainfon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu -sivuston Nähtävänä nyt -osiossa. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Metroaseman nimen muuttaminen


Kaupunginhallitus on 22.4.2014 muuttanut Kluuvin kaupunginosassa sijaitsevan Kaisaniemen metroaseman nimeksi Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet.

Helsingissä 9.5.2014 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda


Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 9.5–9.6.2014:

Gardesstaden, tomten 104/14 (ritning nr 12264): Röddäldsgatan 2, Kaserngatan
Kårböle, Håkansåker, tomten 33101/7 och parkområde (ritning nr 12269): Runosångarvägen 48.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka
Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu > Nähtävänä nyt. Eventuella anmärkningar riktas
skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Ändring av namnet på en metrostation


Stadsplaneringsnämnden har 22.4.2014 ändrat namnet på Kajsaniemi metrostation i stadsdelen Gloet till Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet.


Helsingfors 9.5.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:05