Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen - Godkännande av detaljplan Koskee aluetta Suutarila, Siltamäki.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 4.2.2014 päättänyt Suutarilan, Siltamäen tonttien 40045/2 ja 14, 40046/8, 40047/21, 40048/1, 2 ja 7–9 sekä 40049/10 asemakaavasta (piirustus nro 12236: Pohjantähdentie 45, 46a, 50–52 ja 56–58, Penttiläntie 4 ja 18 sekä Asteroidikuja 4), minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Helsingissä 14.2.2014
Kaupunginkanslia

Godkännande av detaljplan

Stadsplaneringsnämnden har 4.2.2014 fattat beslut om en detaljplan för tomterna 40045/2 och 14, 40046/8, 40047/21, 40048/1, 2 och 7–9 samt 40049/10 i Skomakarböle, Brobacka (ritning nr 12236: Polstjärnevägen 45, 46a, 50–52 och 56–58, Bengtsvägen 4 och 18 samt Asteroidgränden 4) och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 14.2.2014
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:07