Suoraan sisältöön

Julkaisut

Kaupunginkanslian julkaisut ilmestyvät Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja -sarjassa, paitsi strategiaosaston kaupunkitietojulkaisut, jotka ilmestyvät omissa sarjoissaan. Tilasto- ja tutkimustietoa.

Helsingin kaupungin julkaisuluettelo

Helsingin kaupungin julkaisuluetteloa ylläpidetään kaupunginkanslian kirjasto– ja tietopalvelun kaupunkitieto -yksikössä.  Se julkaistaan vuosittain. Julkaisuluettelossa on mukana kyseisen vuoden aikana ilmestyneet julkaisut, jotka on lähetetty kirjasto– ja tietopalveluun. Mukana ei ole toimintakertomuksia, esitteitä eikä lehtiä.

Luettelossa mainittuja julkaisuja voi lainata kirjasto– ja tietopalvelusta, osoitteesta Siltasaarenkatu 18–20 A, 5. kerros (Ympyrätalo) ja puhelinnumerosta 09 310 36377.

Tietoja julkaisuista löytyy myös kirjaston kokoelmatietokannasta.

Kaupungin julkaisut »