Tiedote syksyllä 2019 aloittaville opiskelijoille kustannettavasta HSL:n matkalipusta

Kaupunginvaltuusto päätti 28.11.2018/378 § hyväksyessään vuoden 2019 talousarvion kohdentaa 2 miljoonaa euroa toisen asteen maksuttomuuden kokeiluun. Tästä määrärahasta kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018/268 §
budjettivalmistelunsa yhteydessä kohdentaa 872 000 euroa Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten syksyllä 2019 aloittaville opiskelijoille kustannettavaan Helsingin sisäiseen matkalippuun. Opiskelijoille kustannetaan pääsääntöisesti HSL:n AB-vyöhykkeiden matkaliput syyslukukauden 2019 ajaksi. Poikkeuksen muodostavat postinumeroalueella 00890 asuvat helsinkiläiset, jotka HSL:n vyöhykeuudistuksen myötä asuvat C-vyöhykkeellä. Heille kustannetaan ABC-lippu.

HSL:n kanssa on sovittu käytännöstä, jossa opiskelijalle tulostetaan lukiossa todistus, joka oikeuttaa matkalippuun ja sisältää oppilaitoksen leiman. Tätä todistusta ja kuvallista henkilöllisyystodistusta vastaan opiskelija voi hakea itselleen matkakortin
HSL:n palvelupisteestä. Opiskelijan ohjeet löytyvät matkalippuun oikeuttavan todistuksen kääntöpuolelta.

Matkalippuun oikeuttavan todistuksen opiskelija saa tutustumispäivänä 14.6. tai viimeistään silloin, kun koulu alkaa 8.8. Opiskelija voi hakea matkakortin HSL:n palvelupisteestä aikaisintaan heinäkuussa. Matkakortille ladattava kausi alkaa aikaisintaan 8.8. tai opiskelun aloituspäivänä. Matkakortti on haettava viimeistään marraskuun aikana. Kausi päättyy 20.12.

Opiskelija voi halutessaan laajentaa matkustusaluetta omakustanteisesti esim. ABC-vyöhykkeille. Tällöin opiskelija maksaa AB- ja ABC-lipun välisen erotuksen itse. Omakustanteinen lisävyöhyke on ladattava matkakortin koko voimassaoloajaksi 20.12. asti. Opiskelija pyytää ja kustantaa haluamansa lisävyöhykkeet omatoimisesti hakiessaan matkalipun HSL:n palvelupisteestä. Lisävyöhykkeiden hinta määräytyy HSL:n hinnaston mukaan.

Mikäli opiskelijan opinnot päättyvät, päättyy lähtökohtaisesti myös hänen oikeutensa
matkustaa Helsingin kaupungin kustantamalla matkalipulla. Matkalippujen
hyvityspyynnöt tehdään toimialan hallinnosta käsin.


JAA