Suoraan sisältöön

Valo- ja äänitekniikka

Valo- ja äänitekniikalla on nykyään huomattava rooli näyttämötaiteessa, konserteissa ja erilaisissa tapahtumissa. Valoilla paljastetaan, mitä lavalla tapahtuu, mutta samalla rytmitetään ja tuetaan tarinaa sekä tarjotaan visuaalisia elämyksiä. Estraditaiteen lisäksi valotekniikalle on tarvetta näyttelyissä ja installaatioissa.

Kuva: Matias Harju
Kuva: Matias Harju

Ilman äänitekniikkaa ei ääni kantaisi viimeiseen penkkiriviin, jouhikko jäisi rumpusetin jalkoihin, kuunnelma soisi vain tekijänsä päässä ja teatterissa laulettaisiin sadepisaroiden rytmissä ainoastaan kattoremonttia odotellessa.

Valo- ja äänitekniikan kursseilla käytetään paljon aikaa

  • valon ja äänen luonteen ymmärtämiseen
  • tekniikkaan tutustumiseen
  • laitteiden turvalliseen käyttöön.

Kun perusteet on omaksuttu, lähdetään kokeilemaan omia ideoita ja kehittämään rutiinia. Valon ja äänen mestariksi oppii vain tekemällä ja kokeilemalla.

Syventävät kurssit

VÄT1 Valotekniikan perusteet
Tutustutaan näyttämövaloihin ja muuhun lavatekniikkaan käytännön harjoitusten ja demonstraatioiden kautta. Opitaan valokaluston käyttöä, teatterin valojärjestelmä sekä vaikeankuuloisia termejä ja ripustetaan lamppuja korkealle katon rajaan. Perehdytään myös valonsuuntiin ja käydään läpi valosuunnittelun eri alueet. Tämä kaikki tehdään sisältö edellä, tekniikka on apukeino ilmaisuun.  

VÄT2 Valoilmaisun perusteet
Kerrataan ja syvennetään peruskurssilla (VÄT1) opittuja taitoja. Perehdytään valodramaturgiaan sekä teatteri- että musiikkiesityksen kannalta. Jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisen valaistusprojektin liittyen esim. teatteri-, tanssi-, puhe- tai musiikkiesitykseen. Kurssilla tehdään vierailu teatteriin tai muuhun valotyöskentelyn kannalta kiinnostavaan paikkaan. Kurssilla käydään katsomassa myös teatteriesitys, jonka valosuunnittelua analysoidaan. Valotekniikan perusteet (VÄT1) on oltava suoritettuna ennen tätä kurssia.

VÄT3 Äänitekniikka ja liveääni
Tutustutaan äänitekniikan ja äänentoiston perusteisiin. Tehdään runsaasti käytännön harjoituksia ja myös leikitellään äänellä. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija pystyy suunnittelemaan, kasaamaan ja kytkemään itsenäisesti äänentoistojärjestelmän sekä hallitsee perustaidot musiikkiesityksen miksaamisesta.

VÄT4 Äänisuunnittelu ja studiotyö
Kurssilla tutustutaan äänisuunnitteluun taiteenlajina ja hankitaan perustaidot äänisuunnittelun ja musiikkituotannon työvaiheista. Tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija pystyy toteuttamaan itsenäisesti äänisuunnittelun kuunnelmaan tai muuhun ääniteokseen, elokuvaan tai teatteriesitykseen käyttäen hyväksi digitaalisia äänityslaitteita, äänikirjastoja ja tietokonepohjaista editointiohjelmistoa. Kurssilla tutustutaan myös musiikkistudion laitteistoon sekä moniraitaiseen äänitykseen ja miksaukseen. Kurssin tavoitteena on lisäksi kehittää kykyä havainnoida ääniympäristöä ja analysoida mediassa ja taide-esityksissä käytettyä äänisuunnittelua.

Soveltavat kurssit

VÄT5 Tapahtumatekniikka
Mitä eroa on keikkailevalla teknikolla ja keikkatekniikalla? Kurssilla tutustutaan kumpaankin ilmiöön. Ideana on suunnitella ja toteuttaa valot ja äänentoisto koulun ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin. Otetaan siis sekä haltuun olemassa olevien esityspaikkojen kalusto (esim. joulujuhla koulun ulkopuolisessa salissa) että suunnitellaan ja rakennetaan koko tekniikka tyhjästä osittain vuokrakalustolla (esim. vanhojen tanssit Suvilahden Kattilahallissa).

VÄT6 Projekti
Itsenäisesti toteutettava valaistukseen ja/tai äänityöskentelyyn liittyvä projekti. 

Lue lisää valo- ja äänitekniikan opetustiloista ja niissä käytettävästä tekniikasta.


Kuva: Matias Harju
31.05.2021 11:52