Suoraan sisältöön

Puheilmaisu

Miten puheella vaikutetaan? Mitä on taitava ryhmäviestintä? Miten syntyy stand up -komiikka? Osaatko käyttää ääntäsi? Loihetko lausumaan? Mitä on spoken word? Miten argumentoidaan kirkkaasti? Miksi ihmiset kertovat tarinoita?

Puheilmaisu on oppiaine, jossa tarkastellaan ihmistä ja ihmisyyttä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Opiskelu ei vaadi aiempaa harrastuneisuutta tai erityislahjakkuutta. Puhetaidon mestariksi ei synnytä vaan kehitytään. Tunneilla saa kriittistä ja kannustavaa palautetta sekä opettajalta että omilta ryhmäläisiltä. Puheilmaisussa tehdään yhteistyötä myös useiden koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuva: Iida Reina
Kuva: Iida Reina

Peruskurssit

PU1 Puheilmaisun perusteet
Kurssilla harjoitellaan esiintymisen, kuuntelemisen, oman asian ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen perustaitoja. Harjoitellaan taitoa puhua ymmärrettävästi ja mielenkiintoisesti sekä taitoa kohdentaa oma sanottava ja pitää yllä kontaktia. Opetellaan taitoa perustella oma näkemys ja arvioida muiden perusteluja. Käsitellään myös esiintymisjännitystä. Tavoite on tunnistaa ja hyödyntää oman ilmaisun vahvoja puolia sekä löytää rohkeutta ja iloa viestintään.

PU2 Esiintyminen
Kurssilla tutustutaan erilaisiin esiintymisen muotoihin, kuten vaikuttamaan pyrkivän puheen pitämiseen, lausuntaan, stand up -komiikkaan, spoken wordiin ja juontamiseen. Opetellaan puheen sisällön rakentamista, yleisön kiinnostuksen herättämistä ja ylläpitämistä, puheen elävöittämistä sekä puheella vaikuttamista. Harjoituskohteena on myös tunnetilojen välittäminen ja herättäminen erilaisia sanattoman viestinnän keinoja tutkien ja hyödyntäen.

Syventävät kurssit

PU3 Keskinäisviestintä
Kurssin tavoitteena on kehittää ihmissuhteisiin, opiskeluun ja työhön liittyviä vuorovaikutustaitoja. Harjoitellaan keskustelu-, väittely- ja neuvottelutaitoja sekä erilaisissa haastattelutilanteissa tarvittavia taitoja. Kehitetään taitoja kuunnella ja hyödyntää kuultua sekä taitoa erottaa havainnot ja tulkinnat toisistaan. Tarkastellaan myös tunteiden vaikutusta viestintään sekä keinoja ratkaista konflikteja.

Kuva: Ukri Pulliainen
Kuva: Ukri Pulliainen

PU4 Tarinankerronta
Kurssilla harjoitellaan kertomaan erilaisia tarinoita oman elämän tarinoista myytteihin, kansantaruista kauhujuttuihin, vitseistä valheisiin ja urbaaneista legendoista muistoihin. Tehdään improvisaatioharjoituksia sekä harjoitellaan valmiin tarinan muokkaamista omaan suulliseen muotoon. Kerrotaan sekä fiktioon että reaalimaailmaan perustuvia tarinoita. Tarkastellaan toden ja kuvitellun rajaa. Opetellaan rikkaan kielen sekä erilaisten tyylien ja kertojanäkökulmien käyttämistä tarinankerronnassa. Kehitetään taitoa muokata tarinan rakennetta ja taitoa elävöittää kerrontaa. Tutustutaan tarinankerrontaan sekä taiteenlajina että ihmisen tapana jäsentää maailmaa ja käyttää myös valtaa.

PU5 Puheilmaisun lopputyö eli erikoistumisopinnot
Kurssin tarkoitus on, että opiskelija syventää puheviestinnän osaamistaan valitsemallaan osa-alueella ja saa opintoihinsa yksilöllistä ohjausta. Erikoistumisopinnot eli lopputyön voi toteuttaa yksin, parityönä tai ryhmänä. Opinnot koostuvat työprosessista sekä tuotoksesta, joka voi olla mm. taiteellinen tai viihteellinen esitys, julkinen puhe, keskustelu, väittely, kuunnelma, tapahtuma, mediatyö tai tutkielma. Lopputyön voi tehdä myös yhteistyössä jonkin toisen oppiaineen kanssa.

Soveltavat kurssit

PU7 Puheviestinnän kurssi esiintymistä jännittäville
Kurssi on tarkoitettu niille, joille puhuminen yleisön edessä tai ryhmätilanteessa on pelottavaa tai epämiellyttävää. Kurssilla tarkastellaan esiintymisjännitystä ja sen ilmenemismuotoja. Opetellaan keinoja lisätä uskallusta sekä keinoja jäsentää, ymmärtää ja työstää omaa jännitystä. Tehdään rentoutusharjoituksia ja totutellaan erilaisiin puhetilanteisiin kullekin sopivassa tahdissa. Tavoitteena on saada harjoitusten kautta uusia positiivisia puheilmaisukokemuksia. Kurssille otetaan korkeintaan 16 opiskelijaa. Huom.! PU7-kurssin voi valita, vaikka ei olisi opiskellut mitään muita puheilmaisun kursseja.

PU8 + KIL8 KirjaKallio, osa 1: Kirjamessut
KirjaKallio hoitaa jo seitsemättä kertaa Helsingin Kirjamessujen nuorten lavan suunnittelun ja toteutuksen. Kirjamessut-kurssi on kirjallisen ilmaisun ja puheilmaisun yhteistyöproduktio. Neljän messupäivän ajan lavallamme haastatellaan kirjailijoita, tehdään kuhunkin haastatteluun liittyvä puhetaide-esitys sekä toimitaan laajasti yhteistyössä messujen, kustantamojen, koulujen, viestinnän tekijöiden ja muiden kirjallisuustoimijoiden kanssa. Valitsemme kirjoja, hallinnoimme lavaa, käsikirjoitamme tapahtumia ja teemme reaaliaikaista viestintää. Messujen valmisteleva ja opastava työ tapahtuu ensimmäisessä jaksossa. Itse messut tapahtuvat 25.–28.10.2018. Messuilta saa työtodistuksen. Huomaa, että messutyö vaatii täsmällistä läsnäoloa. Suosittelemme, että valitset sekä KIL8- että PU8-kurssit.

Mikäli työskentelet sekä messujen valmisteluissa että niiden aikana Iskuryhmän hommissa, siitä saat kurssin. Tuottajamme ohjauksessa toimiva Iskuryhmä vastaa KirjaKallion tiedottamisen, julkisuuskuvan ja sometyön suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä yhteistyöprojekteista. Ynnä sammuttelee tulipaloja. Iskuryhmään ilmoittaudutaan tuottajalle heti messutyön käynnistyessä elokuussa 2018.
Kipaisepa sosiaaliseen mediaan, avaa KirjaKallio ja tule mukaan!

PU9 + KIL9 KirjaKallio, osa 2: KirjaKallio kautta vuoden
Kun haluat tehdä KirjaKallion puitteissa kaikkea mahdollista kirjallisuuteen liittyvää, ties missä kiehtovassa yhteydessä, valitse KirjaKallio kautta vuoden. Tarjolla on kirjoittamista ja tekstintulkintaa, lavarunoutta, spoken wordia, juontamista, kirjallisia muotokuvia, kustannustoimittamista, artikkeleita, kritiikkejä, firmakeikkoja, järjestöjä, tilausrunoja, puheenvuoroja ja joka vuosi myös jotain uutta ja ennalta arvaamatonta. KirjaKallio tekee yhteistyötä ympäri kaupunkia, kustantamoita, teattereita, viestimiä, kirjakauppoja, kirjastoja, hoitolaitoksia, museoita, päiväkoteja, suurlähetystöjä, oppilaitoksia. Kursseilla korostuu yksilöllinen (mutta ohjattu ja autettu) työ sekä uusissa ja erilaisissa ympäristöissä toimiminen. Myös oma-aloitteisuus on kultaa. Kerro ideasi. Edistetään sitä. Voit valita sekä KIL9 että PU9 tai toisen näistä. Kurssit sijaitsevat 1. jaksossa rivien ulkopuolella. Käytännössä työtä tehdään halki vuoden, elokuusta seuraavaan toukokuuhun.

PU10 + KIL10 KirjaKallio, osa 3: Rakkautta ja politiikkaa Kansallisteatterin Lavaklubilla
KirjaKallion ja Suomen Kansallisteatterin yhteistyö jatkuu viime juhlavuoden jymymenestyksen jälkeen! Tuotamme Kansallisteatterin Lavaklubille sarjan tarinallisia iltoja, joissa kuullaan teidän 20 tarinaanne rakkaudesta ja politiikasta (yhdessä ja erikseen). Tarinan siemen voi olla pieni tai iso, kunhan se on oma ja jaettavissa. Vielä ei tarvitse tietää, ei rakkaudesta, ei politiikasta eikä oman tarinan aiheesta. Killin kurssilla mietimme ja rakennamme tarinaa yhdessä, puhiksen kurssilla se saa äänen ja voiman lavalle asti.

Kansallisteatteri arvostaa teidän ajatteluanne ja kykyänne tulkita ajatuksianne ja tarjoaa organisaatonsa avun sekä lavan keskeltä Helsinkiä. Mukaan tarinoimaan saavat tulla myös muusikot, musiikinopettaja auttaa matkan varrella. Tähän produktioon osallistuminen edellyttää molempien kurssien (KIL10 ja PU10) valitsemisen. KIL10 valitaan 1. jaksoon ja PU10 2. jaksoon. Esitykset Lavaklubilla ovat marras–joulukuun taitteessa.

PU11 + KIL11 KirjaKallio, osa 4: Oodi aukeaa!
Kansalliskirjasto Oodi aukeaa vuoden 2018 lopussa. KirjaKallio on kutsuttu tekemään uuteen Oodiin avajaisohjelma nuorille lukijoille, wannabe lukijoille ja potentiaalisille lukijoille. Meillä on vapaat kädet suunnitella ohjelmaa, esiintymisiä ja kohtaamisia upouuteen kirjastotaloon. Olette mukana jo suunnitteluvaiheessa kirjaston työntekijöiden kanssa. Oodin tilat sallivat monenlaisia tapoja esiintyä ja olla läsnä. Samoin tämän kurssin puitteissa pohdimme ja suunnittelemme, miten Oodia ja mahdollisesti myös muita kirjastoja voi käyttää lukio-opiskeluun: paikkana, lähteenä, kohtauspaikkana, tietolaarina, taidealustana – sellaisena, mitä te tarvitsette ja haluatte. Oodiin osallistuminen edellyttää molempien kurssien (KIL11 ja PU11) valitsemista. Työ tehdään pääosin joulu-tammikuussa. Toinen kursseista sijaitsee riveillä, toinen rivien ulkopuolella.31.05.2021 11:49