Suoraan sisältöön

Puheilmaisu

Miten puheella vaikutetaan? Mitä on taitava ryhmäviestintä? Osaatko käyttää ääntäsi? Loihetko lausumaan? Mitä on spoken word? Miten argumentoidaan kirkkaasti? Miksi ihmiset kertovat tarinoita? Miten pystyn esiintymään, vaikka jännittää?

Puheilmaisun oppiaineessa tiede ja taide paiskaavat kättä. Toisaalta tarkastellaan ihmistä ja ihmisyyttä vuorovaikutuksen ja puheviestinnän näkökulmasta, toisaalta tutkitaan ja kokeillaan puhetaiteen mahdollisuuksia. Opiskelu ei vaadi aiempaa harrastuneisuutta tai erityislahjakkuutta. Puhetaidon osaajaksi ei synnytä vaan kehitytään. Opinnoissa edetään askel askeleelta, ja opiskelijalla on vapaus itse valita, mihin puheilmaisun osa-alueisiin haluaa perehtyä.

Kuva: Iida Reina
Kuva: Iida Reina

Kuva: Ukri Pulliainen

Kuva: Ukri Pulliainen05.11.2021 11:23