Suoraan sisältöön

Media

Tahdotko toimittajaksi? Elokuva-alalle? Media-asiantuntijaksi? Radiotyöläiseksi, käsikirjoittajaksi, tv-töihin? Journalismin sekatyöläiseksi? Mitä ovat liidi, montaasi, kainalo? Miksi medioilla on valtaa? Millaista valtaa?

Median kursseilla opiskellaan mediatöissä tarvittavia ilmaisullisia, teknisiä, sisällöllisiä ja käsitteellisiä taitoja. Eri mediatyön lajeille on omat harjoituskurssinsa. Kaikkea ehtii kokeilla käytännössä. Tekemällä oppii ja tekevälle sattuu! Ei ole sattumaa, että Suomen mediakentillä työskentelee värikäs joukko kalliolaistaustaisia journalisteja ja tarinankertojia. Median kursseilla tehdään yhteistyötä myös useiden koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuva: Tiia Fredriksson
Kuva: Tiia Fredriksson

Peruskurssi

ME1 Median perusteet
Johdantokurssilla tutustutaan eri medioiden toimintatapoihin, ilmaisukeinoihin ja eettisiin pelisääntöihin. Kurssi on yhdistelmä omaa käytännön työtä ja mediassa vaikuttavien lainalaisuuksien tarkastelua. Opiskelijat tekevät kurssin aikana yleensä kaksi juttua, jotka toteutetaan lehti-, video- tai radiotöinä. Osa niistä toimitetaan yhteistyössä esimerkiksi Ylen, MTV3:n ja Helsingin Sanomien kanssa. Juttuja julkaistaan myös kurssin blogissa osoitteessa https://kalliomedia123.wordpress.com. Johdantokurssin keskeisimpiä teemoja ovat journalismi ja median etiikka, ideointi, näkökulman rajaaminen, haastattelu, videon tekeminen, kirjoittaminen sekä tekstin editointi. Tavoitteena on tehdä tarkkaa, rikasta ja koskettavaa journalismia, joka koukuttaa lukijat, katsojat ja kuuntelijat. Kurssiin kuuluu ainakin yksi vierailu, jonka kohteena on mediatalo tai vaikkapa mediaan liittyvä museo.

Kuuntele, katso, lue ME1-kurssilla tehtyjä juttuja ME1-blogista.

Syventävät kurssit

ME2 Journalistinen kirjoittaminen
Minkälainen juttu saa lukijan kiinnostumaan? Minkälaisia taitoja hyvän jutun kirjoittaja tarvitsee? Miten verkkoon kirjoittaminen eroaa printtijulkaisusta? Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan lehtikirjoittamista, tutustutaan eri juttutyyppeihin, toimitustyöhön ja journalistisen kirjoittamisen lähtökohtiin. Analysoidaan lehtijuttuja ja harjoitellaan erilaisten juttujen taustoittamista, haastattelun rakentamista ja jutun kirjoittamista. Kirjoitetaan joko yksi isohko, haastatteluun perustuva juttu tai muutama pienempi juttu ideasta julkaisuvalmiiksi tekstiksi. Tehdään yhteistyötä eri lehtien kanssa ja vieraillaan toimituksissa.

ME3 Radiotyö
Radio on aistien mestaruussarja. Radio voi hyvin sekä verkossa että eetterissä. Radiokurssilla opiskellaan radiojournalismin, äänityksen, editoinnin ja studiotyöskentelyn perusteet. Kurssi huipentuu 2–3 hengen ryhmissä tehtäviin tunnin mittaisiin suoriin lähetyksiin. Jokainen opiskelija toimittaa myös oman journalistisen reportaasin ja editoi sen. Halki kurssin kuunnellaan juttuja ja lähetyksiä Suomesta ja maailmalta, verkosta ja eetteristä. Tutustutaan myös alan pelisääntöihin. Yhtä lailla tarkastellaan radion historiaa ja tulevaisuutta sekä tutkitaan omaa paikkaa ja mahdollisuuksia podcast-kentässä. Tehdään myös vierailu sekä yhteistyötä muiden radioalan oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Kuuntele radiokurssin reportaaseja Kallion lukion radio- ja äänitekniikan kurssien SoundCloudista.


Kuva: Kaisa Osola

ME4 Dokumenttielokuva
Kurssilla opiskellaan dokumentaarista elokuvakerrontaa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen dokumenttielokuvan monenlaisista muodoista ja löytää dokumentaarisen kerronnan mahdollisuudet omassa työssään. Kurssityönä suunnitellaan ja tehdään lyhyt dokumenttielokuva, journalistinen dokumenttiohjelma tai muu faktapohjaista audiovisuaalista kerrontaa hyödyntävä projekti. Kurssilla opetellaan videoiden kuvaamisen, äänittämisen, valaisemisen, leikkaamisen ja äänisuunnittelun perustaitoja.

ME5 Elokuva-analyysi
Kurssilla opiskellaan elokuvan ilmaisukeinoja ja elokuvan lukutaitoa: tutustutaan elokuvan lajityyppeihin ja harjoitellaan fiktiivisen elokuvan analyysia. Katsotaan ja avataan sekä fiktioelokuvia että dokumenttielokuvia. Hankitaan työkaluja oman elokuvakokemuksen syventämiseen: kukin opiskelija perehtyy valitsemaansa elokuvan osa-alueeseen oman kiinnostuksensa mukaan, ja työt näytteineen esitellään muulle ryhmälle. Tutustutaan elokuvatuotantoon vierailuin ja tapaamalla alan ammattilaisia.

ME6 Fiktioelokuva
Kurssilla opiskellaan fiktiivistä elokuvakerrontaa. Kurssityönä tehdään lyhyt fiktioelokuva tai esimerkiksi musiikkivideo, mainos, televisiosarjan osa tai muu fiktiivistä audiovisuaalista kerrontaa hyödyntävä teos. Syvennetään elokuvan ilmaisukeinojen tuntemusta ja elokuvanteon teknisiä taitoja.

Soveltavat kurssit

ME7 Elokuvakäsikirjoittaminen
Kurssilla opiskellaan elokuvakäsikirjoittamista. Käsikirjoittamisen taitoja harjoitellaan erilaisten tehtävien ja elokuva-analyysien avulla. Käydään läpi käsikirjoittajan työkaluja ja dramaturgisen kokonaisrakenteen hahmottamista. Kurssilla kirjoitetaan projektityönä yksin tai tiimissä synopsis ja käsikirjoitus lyhytelokuvaan tai muuhun audiovisuaaliseen teokseen.

ME8 Yle Ylen ja Kallion lukion yhteistyö: sosiaalisen median tarinankerronta
Yhä useampi tarina kerrotaan perinteisten medioiden sijaan sosiaalisessa mediassa. Millainen sisältö koukuttaa YouTubessa, mikä kiehtoo Instagramissa, kuka nousee Snapchatissa? Miten tarina muuttuu ja kasvaa eri julkaisualustojen välissä? Miten yksityisestä kokemuksesta, intohimosta tai osaamisesta voi kasvattaa yleisen? Sosiaalisen median tarinankerronta -kurssi toteutetaan yhteistyössä Ylen kanssa. Kurssi tapahtuu 1. jaksossa ja sijoittuu Kallion omaan lukujärjestykseen. Opiskelu tapahtuu osin Kallion, osin Ylen tiloissa. Kurssilla rakennetaan tarinankerrontaa eri alustojen välillä yksin, pareina tai ryhmissä. Kurssin sisällöistä ja tunneista vastaavat Ylen eri osastojen ja produktioiden tuottajat. Työskentelyn tavoitteena on tutkia ja koetella omista intohimoista jopa ohjelmakokonaisuuksia. Ovet ovat auki, astu sisään, ryhdy töihin, avaa lisää ovia. Vastaavien kurssien kautta on syntynyt ideoita jatkokehitykseen ja ohjelmatuotantoon asti. Kurssille osallistuminen edellyttää vähintään ME1-kurssia tai muuten vahvaa media-alan harrastuneisuutta.

ME8 Median lukiodiplomi
Mediadiplomikurssilla on mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen valtakunnallinen lukiodiplomi, josta saatava diplomitodistus annetaan lukion päättötodistuksen liitteenä. Diplomityön aiheen ja välineen opiskelija valitsee itse yhdessä ohjaavan opettajan kanssa: työ voi olla esimerkiksi video, radio-ohjelma tai lehtiartikkeli. Työhön liittyy myös kirjallinen osuus, joka koostuu mediaelämäkerrasta ja työpäiväkirjasta. Mediadiplomi on itsenäinen mediatyö, joka tehdään ohjaavan opettajan valvonnassa ja sen arvioi ohjaavan opettajan lisäksi koulun ulkopuolinen media-alan ammattilainen. Diplomin ja kurssimerkinnän vaihtoehtona kurssin voi hyväksyttää median lopputyönä, jolloin siitä saa median soveltavan kurssin.

Kuva: Emilia Lehtinen
Kuva: Emilia Lehtinen31.05.2021 11:33