Suoraan sisältöön

Lavastus

Lavastuksen oppiaineen tehtävänä on tutustuttaa opiskelijat lavastuksen monipuoliseen kenttään. Oppiaineessa perehdytään lavastuksen teoriaan ja käytäntöihin ja sovelletaan opittuja taitoja ja tietoja erilaisissa produktioissa. Lavastuksen opinnot avaavat opiskelijalle näkökulmaa alan taiteellisiin, teknisiin ja tuotannollisiin ulottuvuuksiin. Oppiaineessa tuetaan opiskelijoiden kiinnostusta kokeilevaan ja tutkivaan lavastustaiteeseen sekä uusien työmuotojen kehittämiseen.

Kuvassa Emil santamäen tekemä lavastuksen pienoismalli
Kuva: Emil Santamäki

LA1 Tilan tuntu – lavastuksen perusteet

Opiskelija tutustuu lavastustyön eri työmuotoihin, lavastuksen historiaan sekä lavastajan työn perusteisiin osana kollektiivista suunnittelutyötä. Pääpaino kurssilla on lavastuksen taiteellisten, tuotannollisten ja toiminnallisten elementtien hahmottamisessa ja tilallisessa ilmaisussa. Kurssilla tehdään mm. tilasuunnitelmia esityksiin, rakennetaan pienoismalleja ja pohditaan tilan dramaturgiaa.


LA 2: Lavastusproduktio

Kurssin aikana lavastaja jalkautuu Kallion lukion produktioon suunnittelemaan ja toteuttamaan lavastusta yhteistyössä produktion työryhmän kanssa. Produktiot jaetaan opiskelijoille tai opiskelijatiimeille lukuvuoden alussa. Lavastajille kiinnostavia produktioita tehdään runsaasti mm. teatterin, tanssin, musiikin ja Kallion lukion vuosittaisten tapahtumien parissa. Lavastajien koordinoivana opettajana toimii Kallion lavastuksen opettaja.

Kuvassa Robin Berende ja Kaisa Kuvaja Kallion lukion Minecraftissa
Kuva: Robin Berende ja Kaisa Kuvaja30.08.2021 08:07