Suoraan sisältöön

Kuvataide

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle taideoppimiselle. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

Kuvassa opiskelijat maalaustöiden äärellä Pengerkadun käytävällä. Kuvan otti Kasperi Mäki-Reinikka.
Kuva: Kasperi Mäki-Reinikka

Pakolliset opinnot

KU01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit

Opintojaksossa kokeillaan monipuolisesti erilaisia kuvailmaisun keinoja, työtapoja, materiaaleja ja teknologioita tavoitteena omakohtainen ja ennakkoluuloton kuvailmaisu. Opintojaksossa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä, kulttuuri-identiteettiä ja kuvan kieltä. Tutustutaan kuvan tulkintoihin, analysointitapoihin sekä kuvataiteen ajankohtaisiin ilmiöihin mm. taidemuseokäynneillä.

KU02 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt

Taiteellisen tutkimuksen kohteena on sosiaalinen-, kulttuurinen, teknologinen-, luonnon-, ja rakennettu ympäristö ja niihin liittyvät visuaalisen kulttuurin ilmiöt. Tavoitteena on ymmärtää ympäristön käsitteen rakentuneisuus ja purkaa kahtiajakoa luonnon ja kulttuurin välillä. Tutustumme tapoihin, joilla ympäristöä ja ihmisen, luonnon ja teknologian suhdetta on käsitelty taiteessa. Opintojaksossa perehdytään esimerkiksi ympäristötaiteeseen, biotaiteeseen ja arkkitehtuuriin.

Valinnaiset opinnot

KU03 Kuva viestii ja vaikuttaa

Opintojaksossa lähestytään visuaalista mediakulttuuria ja mediataidetta oman kuvailmaisun ja visuaalisen ajattelun keinoin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. kuvitus, taitto, graafinen suunnittelu ja videotaide. Opintojaksossa pohditaan, miten maailman näyttäytyy meille medioitunua, katsottuna aina jonkin median kautta.

KU04 Taiteen monet maailmat

Opintojaksossa keskeinen sisältö on kuvataide tuotettuna eri aikoina, eri ympäristöissä ja kulttuureissa. Tarkastellaan, miten taiteen tehtävä on muuttunut erilaisten yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja teknologisten muutosten seurauksena. Eri aikojen kuvataiteen sisällöt ja ilmaisutavat tulevat tutuiksi ja rikastuttavat omaa kuvailmaisua. Opintojaksossa perehdytään myös kuvataiteen ajankohtaisiin ilmiöihin ja nykytaiteen toimintatapoihin.

KU05 Kuvataiteen projekti

Kuvataiteen projektissa perehdytään kuvataiteen ajankohtaisiin ilmiöihin ja toteutetaan vaihtuvasisältöinen taideprojekti.

KU06 Valokuva

Kameran toimintaperiaatteet, valokuvauksen ilmaisulliset elementit ja valokuvan historia tulevat kurssilla tutuiksi. Kokeellisella kurssilla perehdytään filmivalokuvaukseen ja pimiötyöskentelyyn.

KULD02

Kallion lukiossa voi suorittaa lukiodiplomin kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tarkoitus on antaa opiskelijoille mahdollisuus osoittaa erityistä osaamista kuvallisessa ajattelussa, visuaalisen kulttuurin tuntemuksessa sekä kuvan tekemisen taidoissa. Lukiodiplomikurssin aikana opiskelija toteuttaa teoksen ja siihen liittyvän portfolion Opetushallituksen valtakunnallisten ohjeiden ja vuosittain vaihtuvien tehtävänantojen mukaisesti. Diplomin suorittaminen edellyttää neljä pohjakurssia.

Kuvassa opiskelija viimeistelee maalaustaan. Kuvan otti Kasperi Mäki-Reinikka.
Kuva:Kasperi Mäkireinikka30.08.2021 08:41