Suoraan sisältöön

Kirjallinen ilmaisu

Maailmamme muutokset ovat nopeita ja arvaamattomia, tämä heijastuu myös taiteisiin ja taideteorioihin. Perinteiset taiteenlajit muuttuvat, jopa murtuvat. Kirjallisen ilmaisun opetus perustuu nuoren ihmisen subjektiivisen arvon ja hänen luovuutensa kunnioittamiseen.

Kirjallisen ilmaisun opetuksen tavoite on kehittää opiskelijan valmiuksia tutkia ja ilmaista minuuttaan ja suhdettaan niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin maailmaan sanataiteen keinoin. Tämä auttaa osaltaan opiskelijan arvoperustan jäsentymistä, sillä kirjoittaminen on paitsi esteettistä myös eettistä harjaantumista.

Kuva: Ida Hiillos
Kuva: Ida Hiillos

Pakolliset kurssit

KIL1
käsittelee sitä, mistä kirjoittamisessa on kysymys. Miten lähestyä itseään ja maailmaa sanoin. Miten tuottaa omaa tekstiä ja ottaa vastaan toisen kirjoittamaa. Miten kaikesta voi kirjoittaa ja miten kieli taipuu ja tottelee. Runsaasti vapaita ajatuksia herättäviä kirjoitusharjoituksia.

KIL2
käsittelee sitä, miten saundit, kuvat, rytmit ja näkökulmat synnyttävät kielellistä maailmaa. Miten pienessä on paljon. Miten kaikkea ei tarvitse eikä voi sanoa suoraan ja miten runo tulee kohti. Runsaasti vapaita ajatuksia herättäviä rytmikkäitä kirjoitusharjoituksia.

Syventävät kurssit

KIL3
on kirjallinen matka minuuteen – koettuun ja kuviteltuun. Miten itseä voi katsoa tuttuna ja tuntemattomana ja miten syvästi yksityinen on syvimmin yhteistä. Miten näkökulma ratkaisee. Runsaasti vapaita ajatuksia herättäviä virtaavia kirjoitusharjoituksia.

KIL4
on kirjallinen matka kirjallisuuteen. Miten jo tehtyä ja nähtyä voi käyttää uudelleen ja yhdistää ennen lukemattomalla tavalla. Miten intertekstuaalista peliä pelataan ja miksi jo sanotusta syntyy ihan uutta sanottavaa. Runsaasti vapaita ajatuksia herättäviä, tiedostavia ja häikäilemättömiä kirjoitusharjoituksia.

KIL5
on vapaavalintainen, yksilöllisesti tehty ja ohjattu kurssi. Miten käyttää omia taitojaan, kykyjään, työtapojaan ja unelmiaan kirjallisen kokonaisuuden luomiseen. Tekstit kirjoitetaan rauhallisesti ja itsenäisesti. Kirjallinen työ voi olla osa muiden ilmaisuaineiden kanssa tehdystä kokonaisuudesta.

Soveltavat kurssit, eli KirjaKallio

Kuva: Yö Heinänen

Kuva: Yö Heinänen


KirjaKallio alkoi jo kymmeniä vuosia sitten Kirjan ja ruusun päivän runokioskeista, nyt me toimimme jo kulttuurin suurilla areenoilla, kun kioski jäi liian pieneksi. KirjaKallio on kirjallisen ilmaisun ja puheilmaisun yhteistyö. Me kirjoitamme, esitämme tekstejä, teemme tarinateatteria, annamme palautetta, suunnittelemme ja toteutamme mitä moninaisempia kirjallisuuden projekteja.

KirjaKallion syksyn suurponnistus ovat Helsingin Kirjamessut. Meillä on oma Kallio-lava, jossa neljän messupäivän aikana haastattelemme kymmeniä kirjailijoita, esitämme otteita heidän teoksistaan, vastaamme mediasta, vedämme tiukan ajankohtaisia paneelikeskusteluja, tunteisiin vetoavia lukupiirejä ja runoklubia ja opimme tuottamaan alusta loppuun ison valtakunnallisen kirjallisuustapahtuman yhden suosituimman lavan koko ohjelman. Kirjamessuilla käy yli 80 tuhatta kävijää ja yli kuusi tuhatta heistä pysähtyy kuulemaan meidän ohjelmaamme, jota voi seurata myös YLEn striimauksena ja myöhemmin Areenasta. Apuna ja opettamassa meillä on Ryöväri OYn ammattitaitoinen tuottaja.

Kun messut on saatu onnellisesti satamaan, purjehdimme Suomen kansalliselle päänäyttämölle. Meidän omat ajatuksemme, omat tekstimme saavat paikan ja yleisön Kansallisteatterin Lavaklubilla. Opiskelijamme kirjoittavat omista kokemuksistaan, ajatuksistaan ja toiveistaan tekstejä, jotka harjoitetaan tarinateatteriksi. Noin kaksikymmentä ääntä kertoo Suomesta, rakkaudesta, politiikasta, vaihtoehdoista ja muista tärkeistä asioista vuosittain vaihtuen Maamerkki-esityksissä. Kansallisteatteri tarjoaa tilan, tekniikan ja viestinnän. Me tarjoamme tarinat. Vuosittain kuulijoita on ollut yli viisisataa, kuusi loppuun varattua esitystä.

KirjaKallio on myös herkkä reagoimaan! Meillä on Kautta vuoden KirjaKallio –kurssi, jossa kuljemme ennakkoluulottomasti kirjallisuuden kentillä. Toimitamme kirjoja, olemme mukana kirjallisuutta edistävissä projekteissa, teemme yhteistyötä kustantamojen, kirjastojen ja järjestöjen kanssa, kirjoitamme muotokuvia ja runoja eri puolilla Helsinkiä, haastattelemme kirjailijoita, kirjoitamme arvosteluja, osallistumme raateihin, esitämme teoskatkelmia, annamme palautetta ja you name it! Meillä on vuosittain reippaasti yli kaksikymmentä yhteistyökumppania. Kukin kurssille osallistuva opiskelija tekee itsenäisiä valintoja; vastaa keikkapyyntöihin tai rakentaa omat kirjalliset kuvionsa. Tämän touhun kautta on rakennettu monta tärkeää kontaktia, on saatu arvokasta työkokemusta ja jopa löydetty oma työ.

Kuva: Yö Heinänen
Kuva: Yö Heinänen31.05.2021 11:14