Taideaineet

Kallion lukiolla on erityistehtävä ilmaisutaidossa. Erityistehtäväaineet ovat kirjallinen ilmaisu, lavastus, media, puheilmaisu, tanssi, teatteri sekä valo- ja äänitekniikka. Myös kuvataiteen ja musiikin asema on vahva, ja niissä tehdään tiivistä yhteistyötä erityistehtäväaineiden kanssa. Kallion lukiosta valmistutaan erinomaisin yo-tuloksin.

Jokaisen opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään 12 kurssia ilmaisutaitoaineita.

Kallion lukiossa voi tehdä valtakunnallisen lukiodiplomin mediassa, musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja teatterissa. Taidediplomien lisäksi Kalliossa voi suorittaa myös puheviestintätaitojen valtakunnallisen päättökokeen. Puhvi-koe on osa äidinkielen opintoja. Myös puheilmaisu-oppiaineessa on mahdollista tehdä päättötyödiplomi. Puheilmaisudiplomi on kalliolaistaustainen, ei valtakunnallinen instituutio.


Kuva: Carolina Mobarak

Esimerkkejä, tarinoita ja kuvia taideaineiden projekteista on koulun vanhojen kotisivujen Galleriassa.JAA
07.03.2016 18:56