Suoraan sisältöön

Taideaineet

Kallion lukiolla on erityistehtävä ilmaisutaidossa. Erityistehtäväaineet ovat kirjallinen ilmaisu, lavastus, media, puheilmaisu, tanssi, teatteri, valosuunnittelu ja äänisuunnittelu. Myös kuvataiteen ja musiikin asema on vahva, ja niissä tehdään tiivistä yhteistyötä erityistehtäväaineiden kanssa.

Jokaisen opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään 12 kurssia / 24 opintopistettä ilmaisutaitoaineita. Kaikkia ilmaisutaitoaineita voi opiskella riippumatta siitä, onko opiskelijalla ennalta kokemusta kyseisen oppiaineen sisällöistä. Ilmaisutaitoaineet eivät sisällä pakollisia opintoja, joten opiskelija voi rakentaa niistä vapaasti haluamansa kokonaisuuden.

Kallion lukiossa voi tehdä valtakunnallisen lukiodiplomin mediassa, musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja teatterissa. Taidediplomien lisäksi Kalliossa voi suorittaa myös puheviestintätaitojen valtakunnallisen päättökokeen, puhvi-kokeen, joka on osa äidinkielen opintoja. Lisäksi puheilmaisun ja kirjallisen ilmaisun oppiaineissa voi tehdä koulukohtaisen lopputyön.

Kuvassa penkkaripäivän abishow alasalin lavalta. Kuvan otti Ukri Pulliainen
Kuva: Ukri Pulliainen
05.11.2021 11:11