Suoraan sisältöön

Johtokunta

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset ja voi tarvittaessa päättää kurinpidollisista toimista.

Johtokunnan kokouspöytäkirjoja

Pöytäkirja 12.10.2021

Pöytäkirja 30.9.2020

Pöytäkirja 23.9.2019

Pöytäkirja 5.3.2019Johtokunnan jäsenet05.11.2021 07:03