Suoraan sisältöön

Pöytäkirja 23.9.2019

Helsingin kaupunki
Kallion lukion johtokunta

Aika Keskiviikko 23.9.2019 klo 16.30
Paikka Kallion lukio, Porthaninkatu 15, toinen kerros

Läsnä Matti Oosi, Esa Krautsuk (pj), Ari Mäkinen(siht.), Erja Laine, Tuomas Karkamo, Elsi Sloan, Heikki Kotsalo, Tiina Lakotieva, Annemari Untamala, Jarkko Sipilä, Anne Miettinen

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.32

2§Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätös: Tuomas Karkamo ja Annemari Untamala

4§Lausunto lukioiden työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2020-2021.
Johtokunta kannatta vaihtoehtoa 1.

5§Kallion lukion toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020
Johtokunta hyväksyi toimintasuunnitelman.

6§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.42


Esa Krautsuk
puheenjohtaja

Ari Mäkinen
esittelijä/sihteeri16.11.2020 11:09