Suoraan sisältöön

Pöytäkirja 12.10.2021

Helsingin kaupunki
Kallion lukion johtokunta

Aika Keskiviikko 12.10.2021 klo 18.00
Paikka Kallion lukio, Lehtikuusentie 4, luokka 153

Läsnä: Virpi Virtanen(pj), Ari Mäkinen(siht), Petteri Rinne, Katja Jokela, Jenna Polkko, Marko Heikurainen, Jussi Halinen, Mikko Paartola, Irma Vuorio-Hellman, Ulla Mäkilä, Mirja Färkkilä-Järvinen, Aarne Ålander, Aurora Ahokas§1 Kokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen 18.12

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenna Polkko ja Mikko Paartola.

§4 Kallion lukion toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021-22

Päätös: hyväksyttiinn rehtorin esittelemä toimintasuunnitelma.

§5 Lausuntopyyntö lukuvuoden 2022-2023 työ- ja lomapäivistä
Lausunto: opiskelijakunnan lausunnon ja opettajien kannan perusteella
johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1.

§6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08


Virpi Virtanen
puheenjohtaja

Ari Mäkinen
esittelijä/sihteeri
05.11.2021 12:19