Suoraan sisältöön

Pöytäkirja 30.9.2020

Helsingin kaupunki
Kallion lukion johtokunta

Aika Keskiviikko 30.9.2020 klo 17.00
Paikka Kallion lukio, Lehtikuusentie 4, luokka 154

Läsnä: Esa Krautsuk(pj), Anne Miettinen, Matti Oosi, Annemari Untamala, Ukri Pulliainen, Laine Erja, Roope Pöllänen, Ari Mäkinen(siht.), Linus Peltonen, Tiina Lakotieva

§1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.06

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

§3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ukri Pulliainen ja Annemari Untamala

§4 Kallion lukion toimintasuunnitelma

Esitys: hyväksytään rehtorin esittelemä
toimintasuunnitelma

Päätös: Lisätään päivitetty suunnitelma KKT-verkoston suunnitelma sekä Tunne
työ –hankkeen suunnitelma, jonka jälkeen hyväksytään suunnitelma.

§5 Lausuntopyyntö lukuvuoden 2021-2022 työ- ja lomapäivistä
Lausunto: opiskelijakunnan lausunnon ja opettajien kannan perusteella
johtokunta kannattaa vaihtoehtoa 1.

§6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.58


Esa Krautsuk
puheenjohtaja

Ari Mäkinen
esittelijä/sihteeri
16.11.2020 11:03