Suoraan sisältöön

Psyykkiset vaikeudet ja oireet

Lähes kaikilla ihmisillä on ajanjaksoja, jolloin psyykkistä hyvinvointia koetellaan. Nykykäsityksen mukaan ihmiset alkavat oireilla psyykkisesti, kun heidän henkilökohtainen stressin ja vastoinkäymisten sietokykynsä ylittyy. Tämä kynnys on yksilöllinen, ja toiset ihmiset ovat synnynnäisestikin alttiimpia reagoimaan vastoinkäymisiin psyykkisin oirein. Myös se, minkälaisin psyykkisin oirein ihminen oireilee, on yksilöllistä.

Alla on eritelty erilaisia psyykkisiä vaikeuksia ja oireita. Kunkin kohdalta on eritelty toimintamalleja, joilla voi edistää elämän palautumista tasapainoon. Yleisesti reagointi niin omiin kuin läheisen psyykkisiin vaikeuksiin edellyttää terveen tasapainon löytymistä tasapainoisen arjen ylläpitämisen (ks. psyykkisestä voinnista huolehtiminen) ja levon sallimisen välillä. Haasteiden kohdalla on myös suositus, milloin ottaa yhteyttä terveydenhuollon palveluihin.15.04.2015 07:36