Suoraan sisältöön

Pidä huolta muististasi!

 • Ylös, ulos ja lenkille – säännöllinen sykettä nostava liikunta vähentää muistisairauden riskiä.
 • Käytä kypärää – kallovammat altistavat muistisairauksille.
 • Vältä alkoholin liikakäyttöä – humalahakuinen alkoholinkäyttö altistaa muistihäiriöille sekä sekoittaa unirytmiä.
 • Älä tupakoi – tupakointi lisää muistisairauden riskiä.
 • Vältä stressiä – pitkäaikainen stressi voi aiheuttaa muistioireita.
 • Aktivoi aivojasi – mitä enemmän aivojaan käyttää, sitä vastustuskykyisemmät ne ovat muistisairauksien aiheuttamille muutoksille.
 • Pidä yllä ystävyyssuhteitasi - sosiaalinen kanssakäyminen aktivoi muistin toimintaa ja edistää aivojen terveyttä auttamalla hallitsemaan stressiä ja masentuneisuutta.
 • Nuku riittävästi – uni on aivoille välttämätöntä lepoaikaa. Hyvä ja riittävä uni mahdollistaa uuden oppimisen, jatkuva unenpuute voi aiheuttaa muistioireita.
 • Huolehdi terveellisestä ja monipuolisesta ruokavaliosta:
  • Vähennä eläinrasvaa äläkä syö liikaa, sillä ravinnon korkea rasvapitoisuus lisää beta-amyloidin kertymistä aivoihin.
  • Käytä kalaa ja rypsiöljyä ruoanlaitossa – kalarasvat ja alfalinoleenihappo pienentävät sekä sydän- ja verisuoni- että muistisairauksien riskiä.
  • Syö päivittäin marjoja, hedelmiä ja kasviksia - niistä saatavat vitamiinit ja antioksidantit lisäävät elinvoimaa ja suojaavat monilta sairauksilta.

Artikkelin tunnus: nix01591 (001.591)
© 2010 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisää aiheesta

Alkoholi

Liikunta

Ravitsemus28.03.2019 11:01

Aivojumppaa

Kokeile maksuttomia harjoituksia muistin virkistämiseksi.

Lisää aiheesta