Suoraan sisältöön

Muisti ja mielenterveys

Kaikilla ihmisillä on joskus vaikeuksia muistaa asioita. Taustalla voi olla erilaisia syitä. Ikääntyminen vaikuttaa muistiin. Selvitysten mukaan joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa kärsivänsä muistioireista. Onneksi muististaan huolehtimalla voi ehkäistä muistivaikeuksia ja -sairauksia.

Lue lisää muistista ja siitä, miten muistihäiriöpotilaita hoidetaan Helsingissä

Mielenterveys-sivut antavat ohjeita, miten voit edistää psyykkistä hyvinvointia ja ehkäistä ennalta psyykkisiä sairauksia.

Lue lisää mielenterveydestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtimisesta

Psyykkiset vaikeudet ja oireet -osiossa on esitelty erilaisia psyykkisiä vaikeuksia ja oireita sekä toimintamalleja, joiden avulla voi edistää elämän palautumista tasapainoon.

Lue lisää psyykkisistä vaikeuksista ja oireista

 

 

 11.04.2017 09:31