Suoraan sisältöön

Psykiatrian ryhmätoiminta

Ryhmäterapiakeskus on psykiatriaosaston erityispoliklinikka, joka kehittää ja toteuttaa psykiatrisiin sairausryhmiin soveltuvia kognitiivis-behavioraalisia ryhmäterapiaohjelmia täydentämään muuta potilaan saamaa hoitoa. Ryhmäterapia on strukturoitua, tavoitteellista ja määräaikaista.

Ryhmäterapioiden omahoitotavoitteita ovat

  • ajanmukaisen tiedon saaminen sairaudesta
  • sairauteen liittyvien oireiden tunnistaminen
  • uusien selviytymis- ja hallintakeinojen löytäminen ja niiden harjoittelu
  • tuen saaminen muiden ryhmäläisten kokemuksista
  • sairauden hyväksyminen osaksi omaa elämää.

Keskustele ryhmäterapiaan osallistumisesta hoitavan lääkärisi tai muun työntekijän kanssa. On tärkeää, että ryhmäterapiaan osallistuminen on osa hoitosuunnitelmaasi.

Ryhmäterapiakeskukseen tarvitaan hoitovastuutahon tekemä lähete.

Ryhmäterapiakeskus22.05.2020 11:25