Suoraan sisältöön

Mielenterveys

Psykiatrian ryhmätoiminta

Ryhmäterapiakeskus

Keskustele ryhmäterapiaan osallistumisesta hoitavan lääkärisi tai muun työntekijän kanssa. Ryhmäterapiaan tarvitaan lähete.
Lisätietoja

Terveysasemilla järjestettävät omahoitoryhmät

Terveysasemien ryhmiin ei tarvita lähetettä ja voit ilmoittautua minkä tahansa alueen ryhmään asuinpaikasta riippumatta.

Masennuksen omahoitoryhmät

Ryhmä tarjoaa tietoa masennuksesta ja työkaluja siitä selviytymiseen sekä tehtäviä ja harjoituksia, joiden avulla voit löytää uusia näkökulmia. Ryhmässä sinun on mahdollista saada arvokasta tietoa ja kuulla kokemuksia toisilta ryhmäläisiltä. Hoito-ohjelmasta voi olla hyötyä, vaikka sinulla ei olisikaan masennustilan diagnoosia. Työskentelyn viitekehyksenä on kognitiivis-behavioraalinen ryhmäterapia ja ohjelman tekemisessä on ollut mukana koulutettuja kokemusasiantuntijoita.Ryhmä kokoontuu viikottain kuusi kertaa 1,5h ajan. Ryhmä on maksuton.

Ryhmiä ohjaavat terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajat.

Ahdistuneisuuden ja paniikin omahoitoryhmät

Ryhmässä käytävät menetelmät eivät ole diagnooseihin sidottuja, vaan menetelmistä hyötyvät myös muista ahdistuneisuus-/pelko-oireisista ja muista psykiatrisista häiriöistä kärsivät henkilöt, joiden oirekuvassa on haitallisesti esiintyvää ahdistuneisuutta ja/tai paniikkikohtauksia. Ryhmässä tehdään tehtäviä ja harjoituksia. Niiden tekeminen on hyödyllistä ja mahdollistaa muutoksen. Tule työskentelemään ja harjoittelemaan avoimin mielin ja muistathan, että muutoksen toteutuminen vie aikaa. Työskentelyn viitekehyksenä on kognitiivis-behavioraalinen ryhmäterapia.  Ryhmä kokoontuu viikottain kuusi kertaa 1,5h ajan. Ryhmä on maksuton.

Ryhmiä ohjaavat terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajat.   


Unettomuuden omahoitoryhmät

Tämä unettomuuden ryhmähoito-ohjelma sisältää tietoa, omahoito-ohjeita, tehtäviä ja harjoituksia, joiden avulla voit löytää unettomuuteesi erilaisia näkökulmia ja ratkaisumalleja. Ryhmässä sinun on mahdollista saada arvokasta tietoa ja kuulla muiden uniongelmiin liittyviä kokemuksia. Ryhmässä tehdään tehtäviä ja harjoituksia. Niiden tekeminen on hyödyllistä ja mahdollistaa muutoksen. Tule työskentelemään ja harjoittelemaan avoimin mielin ja muistathan, että muutoksen toteutuminen vie aikaa. Työskentelyn viitekehyksenä on kognitiivis-behavioraalinen ryhmäterapia. Ryhmä kokoontuu viikottain kuusi kertaa 1,5h ajan. Ryhmä on maksuton.

Ryhmiä ohjaavat terveysasemien mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajat26.02.2021 09:13