Byggnadskontoret

Byggnadskontoret ansvarar för planeringen, byggandet och skötseln av gator och grönområden i Helsingfors samt för parkeringsövervakningen. Till våra uppgifter hör också att planera och låta bygga stadens lokaler.