HKR-Rakennuttaja

Rakennusviraston asiantuntijaosasto, joka vastaa Helsingin kaupungin infrastruktuurin ja julkisten rakennusten rakennuttamisesta. Kilpailutamme, ostamme ja johdamme Helsingin kaupungin rakennushankkeiden suunnittelua ja urakointia. Vastaamme, että tilaajan asettamat toiminnalliset, laadulliset ja aikataululliset tavoitteet saavutetaan. Varmistamme, että rakennushankkeet vastaavat kaupungin ja sen asukkaiden tarpeita. Teemme jatkuvaa työtä kaupungin energiatehokkuuden ja puhtaan sisäilman puolesta.

HKR-Rakennuttaja pähkinänkuoressa:

  • Suomen suurimpia rakennuttajia, 150-200 hanketta käynnissä jatkuvasti.
  • Rakennutamme toimitiloja ja infraa noin 150 miljoonalla eurolla vuosittain.
  • Meillä on 95 asiantuntijaa: arkkitehtejä, insinöörejä, teknikoita ja rakennusmestareita.
  • Olemme kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijä.
  • Erityisosaamistamme ovat 
    • projektinjohto ja kustannusohjaus
    • energiatehokkuusasiantuntemus.

Ilmastonmuutos ja tulevaisuus
Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään hiilidioksidi päästöjään 30 % vuoteen 2020 mennessä. Kaupunki tavoittelee myös hiilineutraalia tulevaisuutta vuoteen 2050 mennessä. Kaupungin energiankulutuksesta pääosa kuluu rakennuksissa. Erittäin energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen ja korjaaminen sekä energiatehokas ylläpito ovat entistä tärkeämpiä tulevaisuudessa. HKR-Rakennuttajan palveluksessa toimii maan parhaita energiatehokkaan rakentamisen ja ylläpidon asian-tuntijoita. Jaamme tietoa ja taitoa sekä Suomessa että ulkomailla.

Hyvä sisäilma on elinehto
Pohjoiset ilmasto-olosuhteemme asettavat erityishaasteita sisäilmalle. Sisäilman laatu tulee huomioida laaja-alaisesti eri rakennusvaiheissa. Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta kosteuden- ja puhtaudenhallinnasta, olemassaolevien rakennusten kosteusvaurioiden korjaamisesta sekä tehokkaista lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä.

HKR-Rakennuttajan esite
Rakennuttaminen
Talotekniset palvelut
Energiatehokkuus

 

JAA