Energiatehokkuus

Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 30 % vuoteen 2020 mennessä. Energiansäästö on kaupungin omassa toiminnassa olennainen keino sekä päästöjen vähentämiseen että kustannustehokkuuden lisäämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitussa energiatehokkuussopimuksessa Helsinki on sitoutunut säästämään 9 % energiaa ajalla 2008 - 2016. Vuoden 2017 alussa alkaa uusi vuoteen 2025 ulottuva sopimuskausi, jonka säästötavoite on 7,5 prosenttia. Helsinki on myös mukana Euroopan Unionin Covenant of Mayors -sopimuksessa, jossa jo yli 7000 kaupunkia on sitoutunut kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.   

Energiansäästö kaupungin omassa toiminnassa

Rakennukset kuluttavat yli 90 % kaupungin käyttämästä energiasta, joten nykyisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä entistä energiapihimmät uudisrakennukset ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Rakennusten tehokas energiankäyttö vähentää myös käyttökustannuksia ja ympäristökuormitusta. 

Paras lopputulos saavutetaan, kun energianhallinta on kokonaisuutena asiantuntevissa käsissä. Kohteille asetetaan tiukat energiatehokkuustavoitteet, ohjataan ja valvotaan toteutusta, seurataan energiankäyttöä sekä opastetaan käyttäjät oikeille toimintatavoille unohtamatta rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tärkeintä on, että rakentajat, käyttäjät ja kaupunkilaiset sitoutuvat energiatehokkaaseen toimintaan. 

Energiansäästöneuvottelukunta ja HKR-Rakennuttaja

Helsingin energiatehokkuustyötä edistää, koordinoi ja valvoo vuodesta 1974 toiminut Energiansäästöneuvottelukunta. Neuvottelukunta raportoi vuosittain kaupungin energiankäytöstä, sen kehityksestä ja energiansäästötoiminnasta. HKR-Rakennuttaja koordinoi neuvottelukunnan toimintaa ja vastaa projektien käytännön toteutuksesta. 

HKR-Rakennuttajan palveluksessa toimii maan parhaita ylläpidon, korjaamisen ja rakentamisen energia-asiantuntijoita. Teemme jatkuvasti kehitystyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla energiatehokkaan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon tueksi. Säännöllinen yhteistyö ja tietovaihto suomalaisten ja ulkomaisten kaupunkien, tutkimuslaitosten, järjestöjen ja muiden alan toimijoiden kanssa varmistaa pysymisemme energiatehok- kuusosaamisen huipulla. Teemme jatkuvasti työtä hillitäksemme ilmastonmuutosta kaupunkialueella.

Lisää tietoa kaupungin energiankäytöstä, kasvihuonekaasupäästöistä ja energiatehokkuustyöstä Energiatehokas Helsinki -sivustolta.

Lisätietoja: Katri Kuusinen, katri.kuusinen(at)hel.fi
 

JAA