Arkkitehtuuriosasto

Arkkitehtuuriosasto tuottaa ensisijaisesti kaupungin omiin tarpeisiin tilojen uudis- ja peruskorjaus-, sisustus- ja ammattikeittiösuunnittelua sekä rakennesuunnittelua. Osastolla on laaditaan myös kunto- ja rakennekartoituksia sekä mittaus- ja mallinnuspalveluita.

Osastollamme tuotetaan myös kokonaisia kaupunginosia koskevia yleisten alueiden alue- ja luonnonhoidonsuunnitelmia. Suunnitelmilla ohjataan alueen katujen-, puistojen ja kaupunkimetsien peruskorjausta ja ylläpitoa pitkällä aikavälillä. 

Valmistelemme myös kaupunkiympäristön suunnittelua ohjaavia periaatelinjauksia palveluiden laadusta sekä kattavuudesta. Osastollamme on tärkeä osa kaupunkisuunnitteluun liittyvien asemakaavojen lausuntojen asiantuntijana. 

Tavoitteemme on korkeatasoisen ja ammattitaitoisen suunnittelun edistäminen sekä turvallisen, viihtyisän ja ekologisesti kestävän kaupunkiympäristön kehittäminen.

Osastoamme johtava kaupunginarkkitehti toimii virastomme kaupunkiympäristön suunnittelun asiantuntijana. Työtämme ohjaa päättävänä toimijana yleisten töiden lautakunta.

Arkkitehtuuriosastolla on neljä toimistoa ja yhteensä noin 70 henkilöä.
 

Osastopäällikkönä kaupunginarkkitehti Jukka Kauto, 
p. 09 310 38802, jukka.kauto@hel.fi 

Osastosihteeri- ja kamreerina Marjo Karhu, 
p. 09 310 38290, marjo.karhu@hel.fi

 

 

JAA